Засідання Виконавчої ради від 14.02.2022 р.

У понеділок, 14 лютого2022 року, відбулося чергове засідання Виконавчої ради під головуванням ректора Юрія Бойчука. З нагоди ювілею та за багаторічну науково-педагогічну працю очільник вишу нагородив Почесною грамотою університету Оксану Жерновнікову (доктора педагогічних наук, професора, завідувачку кафедри математики). З ювілеєм привітали також Юлію Губську, яка багато років працює у навчальному відділі. Побажаємо ювілярам многая літа й натхненної роботи в колективі колег-сковородинців.

Це засідання Виконавчої ради було присвячене важливим питанням видавничої, наукової діяльності університету, роботі наукової бібліотеки ХНПУ імені Г.С. Сковороди, формуванню інклюзивної компетентності майбутніх педагогів.

Так, редактор Центру інноваційної і проєктної діяльності ХНПУ імені Г.С. Сковороди Аліна Кривобокова ознайомила із роботою співпрацівників центру щодо здійснення інформаційної та консультативної підтримки викладачів, аспірантів та докторантів університету з метою забезпечення публікацій у наукометричних журналах.

Центр інноваційної і проєктної діяльності консультує науковців і викладачів університету щодо отримання/актуалізації та наповнення персональних наукових профілів та ідентифікаторів (бібліометричний профіль Google Scholar, ORCID, ResearchID, ScopusID).

Аліна Кривобокова зауважила, що значну увагу центр приділяє також підвищенню показників цитування у визнаних наукометричних базах (зокрема Scopus та Web of Science); покращенню технічної якості статей фахових видань університету та приведення їх у відповідність до вимог видань (усі публікації професорсько-педагогічного складу університету позначені ідентифікаторами DOI, всі автори мають особисті наукові ідентифікатори ORCID); збірники університету розміщені на сучасні видавничій платформі OJS, а сайти видань мають англомовну версію.

Директор наукової бібліотеки ХНПУ імені Г.С. Сковороди Олена Коробкіна охарактеризувала роботу наукової бібліотеки університету в наданні послуг та сервіси бібліотеки для здійснення підтримки науково-дослідної роботи в університеті. Олена Геннадіївна ознайомила з інноваціями у роботі бібліотеки, наповненням фондів періодичними виданнями та довідниковою літературою, філософією бібліотечного простору.

Декан факультету початкового навчання Тетяна Довженко ознайомила із роботою науково-педагогічного колективу з формування інклюзивної компетентності здобувачів вищої освіти за спеціальністю 013 Початкова освіта, звернувши увагу на важливість практик в апробації теоретичних знань та того методичного кейсу, який пропонується студентам на семінарських заняттях.

 Наступне засідання Виконавчої ради відбудеться 21 лютого о 9:30.

Campus LifeІм'я великого українського філософа, поета і народного просвітителя Г.С.Сковороди в офіційній назві нашого університету.