Засідання Вченої ради університету від 14.02.2022 року

14 лютого 2022 року планове засідання вченої ради університету розпочалося з урочистої інавгурації. Почесним доктором ХНПУ імені Г.С. Сковороди, за рішенням вченої ради вишу, став директор Харківського регіонального центру оцінювання якості освіти, доктор соціологічних наук, професор, член-кореспондент НАПН України Олександр Сидоренко. Диплом і мантію, що підтверджують високе звання, вченому вручив ректор Юрій Бойчук. Цей важливий момент учасники урочистої події зустріли оплесками та вітаннями.

Олександр Сидоренко подякував ректоратові й усьому науковому співтовариству Сковородинівського університету за високе почесне звання та прочитав наукову доповідь на тему «Зовнішнє незалежне оцінювання як інструмент забезпечення якості освіти».

Вчена рада також розглянула низку важливих питань порядку денного:

- Про затвердження положень (ректор, доктор педагогічних наук, професор, член – кореспондент НАПН України Юрій Бойчук);
- Про затвердження «Положення про раду гарантів освітніх програм ХНПУ імені Г.С. Сковороди» (доктор педагогічних наук, професор, професор кафедри освітології та інноваційної педагогіки Людмила Рибалко);
- Звіт про роботу спеціалізованої вченої ради К 64.053.05 за 2021 р. (голова спеціалізованої вченої ради з філологічних наук, доктор філологічних наук, професор Костянтин Голобородько);
- Про підтримку ініціатив вченої ради ХНУ імені В.Н. Каразіна щодо внесення положень про державну підтримку української університетської філологічної освіти і науки до Державної програми сприяння опануванню державної мови (голова спеціалізованої вченої ради з філологічних наук, доктор філологічних наук, професор Костянтин Голобородько);
- Про затвердження наукових шкіл в університеті (доктор педагогічних наук, професор, завідувачка кафедрою теорії і методики викладання природничо-математичних дисциплін у дошкільній, початковій і спеціальній освіті Олена Іонова);
- Про видачу дипломів докторів філософії (учений секретар університету, кандидат філологічних наук, професор Тетяна Тищенко);
- Про рекомендацію до друку (учений секретар університету, кандидат філологічних наук, професор Тетяна Тищенко).

Campus LifeІм'я великого українського філософа, поета і народного просвітителя Г.С.Сковороди в офіційній назві нашого університету.