Закінчив свою роботу КРОС-ФОРУМ «Європу єднає здорове майбутнє» в межах програми Президента України «ЗДОРОВА Україна»

Закінчив свою роботу КРОС-ФОРУМ «Європу єднає здорове майбутнє» в межах програми Президента України «ЗДОРОВА Україна», який проводився з 4 по 8 жовтня 2021 року на базі Харківського національного педагогічного університету імені Г. С. Сковороди. Ця програма покликана сформувати здоровий спосіб життя студентської молоді і має на меті збільшення тривалості життя українців. 

Загальнонаціональна програма «Здорова Україна», започаткована Офісом Президента України, спільно із Міністерством молоді та спорту, а також представниками масового спорту. 

КРОС-ФОРУМ відбувся в змішаній формі on-line. 

Організаторами форуму виступили Міністерство освіти і науки України, ДНУ «Інститут модернізації змісту освіти», Департамент науки і освіти Харківської обласної державної адміністрації, Державна установа «Інститут охорони здоров’я дітей та підлітків НАМН України», «Джорже Костич» ГАК-КБЦ Белград, Сербія, Національний університет «Чернігівська політехніка», Полтавський національний педагогічний університет імені В. Г. Короленка, Комунальний заклад «Харківська гуманітарно-педагогічна академія» Харківської обласної ради, КВНЗ «Харківська академія неперервної освіти», Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди.

Під час роботи КРОС-ФОРУМу піднімалися важливі питання створення здоров’язбережувального і безпеко-орієнтованого освітнього середовища, організації здоров’язбережувальної діяльності в закладах вищої освіти, аспектів формування фізичного, психічного, соціального і духовного здоров’я студентської молоді в контексті програми Президента України «Здорова Україна», також був представлений досвід здоров’язбережувальної роботи в закладах вищої освіти.

До обговорення цих питань долучалися представники різних регіонів України та Європи, серед яких: академік Сербського Інституту експериментальної фонетики і патології мовлення «Джорже Костич» ГАК-КБЦ, Совіль Марія, з питання репродуктивного здоров’я молоді та перспективами впровадження програми «Репродуктивне здоров’я й валеологія» в освітній процес професійної підготовки майбутніх педагогів; Юровський Едуард, науковий співробітник Інституту стійкого розвитку при Нюрнбергському університеті (Німеччина), з актуальними тенденціями розвитку системи охорони здоров’я Німеччини та визначенням ролі альтернативної медицини в ній. Фахівці Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка поділилися досвідом організації навчання у співробітництві з іноземними колегами, а саме фахівцями з Польщі та Бельгії.

Також свій досвід у напрямі формування, збереження та зміцнення здоров’я студентської молоді висвітили науковці закладів вищої освіти різних регіонів України: Харківського національного педагогічного університету імені Г.С. Сковороди, ДНУ «Інститут модернізації змісту освіти», Національного педагогічного університету імені М. П. Драгоманова, Міжнародного економіко-гуманітарного університету імені академіка Степана Дем’янчука, Комунального закладу «Харківська гуманітарно-педагогічна академія» Харківської обласної ради, Полтавського національного педагогічного університету імені В. Г. Короленка, Національного університету «Чернігівська політехніка», ДУ «Інститут охорони здоров’я дітей та підлітків НАМН України», Донецького національного медичного університету, Національного університету «Одеська юридична академія», Національного університету «Полтавська політехніка імені Юрія Кондратюка», Криворізького державного педагогічного університету, Інституту педагогічної освіти і освіти дорослих імені Івана Зязюна НАПН України, Комунального вищого навчального закладу "Харківська академія неперервної освіти», Вінницького державного педагогічного університету імені Михайла Коцюбинського, Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка, Луганського національного аграрного університету, Поліського національного університету, Комунального закладу «Харківська обласна станція юних туристів» Харківської обласної ради, Житомирського державного університету імені Івана Франка, Східноукраїнського національного університету імені Володимира Даля, Національного технічного університету України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського», Донецького національного університету імені Василя Стуса, Донецького інституту післядипломної педагогічної освіти, Київського національного торговельно-економічного університету.

До обговорення приєдналися фахівці навчального пункту аварійно-рятувального загону спеціального призначення Головного управління ДСНС України в Харківській області, Українського науково-методичного центру практичної психології і соціальної роботи. Зі своїми дослідженнями виступили Президент громадської організації «Українська федерація» «Спорт заради розвитку», член Всеукраїнської спілки психотерапевтів, практикуючий психолог міста Краматорська, Комунальний заклад «Харківська обласна станція юних туристів», Харківської міської ради, вчителі загальноосвітніх шкіл міста Харкова.

Доповідачі відмітили, що щаслива країна з високим рівнем життя можлива лише за умови подальшого розвитку і вдосконалення системи освіти в галузі здоров’я. Фахівці і далі планують продовжувати роботу в цьому напрямі.

 

Campus LifeІм'я великого українського філософа, поета і народного просвітителя Г.С.Сковороди в офіційній назві нашого університету.