Вітаємо переможців Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт зі спеціальності Біологія!

На конкурс представлено 68 робіт, прийняло  участь 78 здобувачів вищої освіти з 39 вищих освітніх закладів України. Згідно Положенню про Всеукраїнський конкурс студентських наукових робіт з галузей знань і спеціальностей 25 % від загальної кількості авторів наукових робіт можуть бути нагородженні:  дипломами І ступеня - до 20%, ІІ ступеня - до 30%, ІІІ ступеня - до 50%.

За підсумками І та ІІ етапів конкурсу Галузевою конкурсною комісією визначено місця переможців:

І місце

 • Циба Богдан, Стратійчук Андрій, Чернівецький  національний  університет імені Юрія Федьковича
 • Романова Дарія, Сумський державний педагогічний університет імені А.С. Макаренка
 • Пилипко Катерина, Навчально-науковий центр «Інститут біології та медицини» Київського   національного університету імені Тараса Шевченко

ІІ місце

 • Асєєва Світлана, Андрусенко Людмила, Харківський національний педагогічний університет імені  Г.С. Сковороди
 • Рикова Катерина,  Харківський національний університет імені B. H. Кapaзiнa
 • Юрчук Євгеній, Житомирський державний університет імені Івана Франка
 • Веремій Тетяна, Волинський національний університет імені Лесі Українки
 • Піддубна Юлія, Полтавський національний педагогічний університет імені В.Г. Короленка
 • Терещенко Оксана, Ніжинський державний університет імені Миколи Гоголя

ІІІ місце

 • Хомутовський Володимир, Мелітопольський державний педагогічний університет імені Богдана Хмельницького
 • Стамат Олександр,Херсонський державний університет
 • Вискірко Сергій,Національний університет харчових технологій, м Київ
 • Пономаренко Вадим,Рівненський державний гуманітарний університет
 • Вільгушинська Зоряна, Тернопільський національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка
 • Бондаренко Ганна, Університет Григорія Сковороди в Переяславі
 • Макеєнко Людмила, Сумський національний аграрний університет
 • Ночовська Лідія, Коваленко Яна, Кременчуцький національний університет імені Михайла Остроградського
 • Яровий Владислав, Миколаївський національний аграрний університет
 • Тронь Володимир,Матковська Марія, Глухівський національний педагогічний університет  імені Олександра Довженка

Campus LifeІм'я великого українського філософа, поета і народного просвітителя Г.С.Сковороди в офіційній назві нашого університету.