Підписання Меморандуму про співробітництво

1 грудня 2021 року ректор Харківського національного педагогічного університету імені Г.С. Сковороди Юрій Бойчук та директорка Науково-дослідного інституту вивчення проблем злочинності імені академіка В.В. Сташиса НАПрН України Владислава Батиргареєва підписали Меморандум про співробітництво.

У зустрічі також взяли участь проректор з навчально-наукової роботи Володимир Борисов, проректорка з наукової, інноваційної і міжнародної діяльності Світлана Бережна, проректорка з навчально-виховної роботи Наталія Борисенко, проректор з науково-педагогічної роботи, соціально-економічних і правових питань Роман Шабанов, декан юридичного факультету Тетяна Головань та вчений секретар Науково-дослідного інституту вивчення проблем злочинності імені академіка В.В. Сташиса НАПрН України Наталія Нетеса.

Підписаний Меморандум надає нові можливості для співпраці у галузі освіти, науки та культури, визначає спільну роботу у сфері вищої освіти, організації партнерства щодо обміну фахівцями, науково-педагогічного складу, у проведенні спільних наукових досліджень, упровадження одержаних результатів у практичну діяльність та освітній процес.

Документ передбачає реалізацію спільних проєктів та заходів для розвитку вищої освіти та науки України, серед яких: розробка та впровадження нових освітньо-наукових технологій, навчальних курсів та програм; взаємне рецензування навчальних і наукових видань; спільне проведення майстер-класів, диспутів, тренінгів для викладачів та аспірантів; орнанізація бінарних лекцій для здобувачів освіти; проведення наукових досліджень; залучення провідних вчених до процесу атестації кадрів вищої кваліфікації; спільне обговорення дисертаційних робіт та сприяння їх удосконаленню; організація та проведення наукових конференцій, форумів, семінарів та багато інших напрямів співпраці.

Під час заходу було обговорено широке коло питань двосторонньої співпраці та взаємодії, зокрема було окреслено шлях розвитку партнерських відносин у межах підписаного Меморандуму.

Співпраця між Сковородинівським університетом та Науково-дослідним інститутом вивчення проблем злочинності імені академіка В.В. Сташиса НАПрН України - це конструктивне партнерство і консолідація зусиль, спрямованих на ефективне використання спільних можливостей для підготовки фахівців вищої кваліфікації.

Campus LifeІм'я великого українського філософа, поета і народного просвітителя Г.С.Сковороди в офіційній назві нашого університету.