ХІХ студентська науково-методична конференція "Наумовські читання".

23-24 листопада 2021 року на фізико-математичному факультеті ХНПУ імені Г.С.Сковороди відбулася ХІХ студентська науково-методична конференція "Наумовські читання".

Участь у пленарному онлайн-засіданні взяли близько 70 слухачів, для яких було представлено спеціально підготовлені доповіді:

  • «Студентські наукові конференції у підготовці майбутніх учителів: досвід та перспективи» – доктор пед. наук, професор, декан фізико-математичного факультету Пономарьова Н.О.;
  • «Загальні тенденції розвитку освіти в Україні на початок ХХІ століття» – доктор пед. наук, доцент, професор кафедри освітології та інноваційної педагогіки Васильєва С.О.;
  • «Організація самостійної освітньої діяльності здобувачів освіти під час вивчення математики в умовах дистанційного навчання» – учитель математики Харківської гімназії №46 імені М.В. Ломоносова Золотарьова І.О.;
  • «Шляхи реалізації вимог нового Державного стандарту базової середньої освіти при викладанні математики в 5-х класах» – канд. пед. наук, доцент кафедри математики Простакова Ю.С.;
  • «Роль і місце робототехніки в процесі підготовки майбутніх вчителів фізики» – доктор пед. наук, доцент, зав. кафедри фізики Масич В.В.

На секційних онлайн-засіданнях було презентовано та обговорено найкращі зі 110 поданих цього року доповідей здобувачів освіти усіх рівнів за напрямами:

  • математичні студії (теорія та практика);
  • математичні студії (історія та компаративістика);
  • інноваційні технології в освітній практиці;
  • фізика та робототехніка.
  • освітні, педагогічні науки.

Слід зазначити, що багаторічний досвід фізико-математичного факультету з підготовки та проведення студентських наукових конференцій засвідчує їх вагому роль у мотивуванні та залученні здобувачів освіти до науково-дослідної роботи.

Колектив фізико-математичного факультету розпочинає підготовку до наступної, ювілейної, ХХ студентської науково-методичної конференції "Наумовські читання"!

Campus LifeІм'я великого українського філософа, поета і народного просвітителя Г.С.Сковороди в офіційній назві нашого університету.