Другий день Міжнародного КРОС-ФОРУМу «Європу єднає здорове майбутнє» в межах програми Президента України «ЗДОРОВА Україна»

5 жовтня 2021 року продовжив свою роботу Міжнародний КРОС-ФОРУМ «Європу єднає здорове майбутнє» в межах програми Президента України «ЗДОРОВА Україна».

Під час роботи КРОС-ФОРУМу був представлений досвід здоров’язбережувальної діяльності в різних закладах вищої освіти. Було запропоновано авторські технології інтегрального розвитку та укріплення здоров’я людей різних вікових груп, висвітлено важливість медичних послуг в системі освіти, наголошено на підвищенні якості психологічних послуг у системі освіти, можливості аероапітерапії як засобу психологічного і психофізіологічного розвантаження людини. Науковцями представлено досвід впровадження здоров’язберігаючих технологій в освітній процес ХНПУ імені Г.С. Сковороди, а саме: застосування фізкультхвилинок на заняттях, діагностика і моніторинг рівня здоров’я здобувачів освіти (антропометрія, динамометрія, вимірювання ваги тіла), методи зняття стресу як в аудиторіях так і на свіжому повітрі, показано залучення здобувачів старших курсів до проведення фізкультхвилинок під час власного навчання та педагогічної практики у закладах середньої освіти  (відео переглянути за посиланням).

Також було наголошено на необхідності формування розумних інформаційних потреб у студентської молоді, а саме свідомому виборі інформації, яка буде сприяти формуванню та регуляції їхнього здорового способу життя, представлено всеукраїнський проєкт «Цікава фізкультура». Учасники КРОС-ФОРУМу ділилися досвідом підготовки педагогів до створення здоров’язбережувального освітнього середовища. Значна увага була приділена проблемі формування психічного та духовного здоров’я особистості.

Campus LifeІм'я великого українського філософа, поета і народного просвітителя Г.С.Сковороди в офіційній назві нашого університету.