Практикуми «Основи казкотерапії», «Казкотерапія: поглиблений курс», «Основи лялькотерапії»

Фонд Наукової бібліотеки Харківського національного педагогічного університету імені Г.С. Сковороди та фонд кафедри здоров’я людини, реабілітології і спеціальної психології поповнили практикуми для здобувачів першого (бакалаврського) та другого (магістерського) рівня вищої освіти за спеціальністю 012 Дошкільна освіта, 013 Початкова освіта, 016 Спеціальна освіта: «Основи казкотерапії», «Казкотерапія: поглиблений курс», «Основи лялькотерапії» (автори-укладачі д.пед.н., доцент Казачінер Олена Семенівна, д.пед.н., професор Бойчук Юрій Дмитрович).

Практикуми призначені для формування умінь та навичок здобувачів щодо роботи над різними видами казок, написання авторської корекційної, дидактичної, терапевтичної казки, використовувати казки за різним призначенням, а також використовувати різні види ляльок у роботі з дітьми. Практикуми надають можливість навчитися розробляти корекційні заняття із застосуванням казок, казкових творів, ляльок.

Професорсько-викладацький склад кафедри здоров’я людини, реабілітології і спеціальної психології пропонуватиме організацію діяльності здобувачів із використанням практикумів під час проведення навчальних занять.

Практикуми розміщені у вільному доступі на гугл-диску у відповідній папці за посиланням

Сподіватимемося, що практикуми «Основи казкотерапії», «Казкотерапія: поглиблений курс», «Основи лялькотерапії» стануть у пригоді та допоможуть якісно оволодіти технологіями казкотерапії та лялькотерапії, що є невід’ємною складовою роботи з дітьми дошкільного, молодшого шкільного віку, а також дітьми з особливими освітніми потребами.

Campus LifeІм'я великого українського філософа, поета і народного просвітителя Г.С.Сковороди в офіційній назві нашого університету.