Підсумки науково-педагогічної практики, освітньо-професійна програма «Освітологія»

У 2021-2022 навчальному році в нашому університеті почала реалізовуватися освітньо-професійна програма «Освітологія» за спеціальністю 011 Освітні, педагогічні науки.

На навчання до магістратури з цією спеціальністю вступили як випускники-бакалаври нашого університету, так й інших університетів міста. Також здобувачами саме за цією програмою вирішили стати педагоги-практики харківських закладів освіти різного рівня.

З 1 квітня здобувачі-освітологи проходили науково-педагогічну практику, під час якої вони спробували свої сили у ролі педагогічних працівників закладу вищої освіти. Студенти проводили фрагменти лекційних і семінарських занять, розробляли завдання для поточного контролю, проводили просвітницько-виховні заходи.

5 травня відбулась звітна конференція з практики. Здобувачі, їхні наукові керівники, керівники практики поділились своїми враженнями. Так, нашим студентам дуже сподобалось відчувати себе у ролі викладачів, що спонукало їх до міркувань про вступ і до аспірантури. Здобувачі відзначили, що у проходженні практики їм стали у нагоді навчальні дисципліни, які вони вивчили упродовж першого семестру. Також вказали на деякі труднощі, які у них викликав дистанційний режим проведення занять, наприклад, відсутність «живого» контакту з аудиторією.

Підсумки практики довели, що наші здобувачі змогли досягли запланованих результатів та продемонстрували володіння фаховими і загальними компетентностями. 

Campus LifeІм'я великого українського філософа, поета і народного просвітителя Г.С.Сковороди в офіційній назві нашого університету.