КРОС-ФОРУМ «ЄВРОПУ ЄДНАЄ ЗДОРОВЕ МАЙБУТНЄ» в межах програми Президента України «ЗДОРОВА Україна»

На базі ХНПУ імені Г.С. Сковороди 4 жовтня 2021 року розпочав свою роботу КРОС-ФОРУМ «Європу єднає здорове майбутнє» в межах програми Президента України «ЗДОРОВА Україна». Ця програма покликана сформувати здоровий спосіб життя студентської молоді як частину українського менталітету, також вона спрямована на всі вікові категорії та групи населення і має на меті збільшення тривалості життя українців. У цій програмі передбачений проєкт «Активні парки-локації здорової України». Це створення спортивних майданчиків у кожному кутку країни, мета яких - «спорт для всіх», цікавий і доступний для мільйонів українців.

Більше світлин

Загальнонаціональна програма «Здорова Україна», започаткована Офісом Президента України, спільно із Міністерством молоді та спорту, а також представниками масового спорту.

КРОС-ФОРУМ відбувся в змішаній формі on-line. Організаторами форуму виступили Міністерство освіти і науки України, ДНУ «Інститут модернізації змісту освіти», Департамент науки і освіти Харківської обласної державної адміністрації, Державна установа «Інститут охорони здоров’я дітей та підлітків НАМН України», «Джорже Костич» ГАК-КБЦ Белград, Сербія, Національний університет «Чернігівська політехніка», Полтавський національний педагогічний університет імені В. Г. Короленка, Комунальний заклад «Харківська гуманітарно-педагогічна академія» Харківської обласної ради, КВНЗ «Харківська академія неперервної освіти», Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди.

З вітальним словом до наукової спільноти звернувся ректор Харківського національного педагогічного університету імені Г. С. Сковороди, член-кореспондент НАПН України, професор Ю. Д. Бойчук, який наголосив, що здоров’я як категорія людського буття вважається в усьому світі найважливішим пріоритетом держави. Ставлення до здоров’я, усвідомлення його цінності є одним з елементів національної культури, критерієм благополуччя суспільства.

У сучасних умовах внаслідок негативної соціально-економічної, екологічної та медико - демографічної ситуації в Україні набуло масове розповсюдження соматичних, нервово-психічних порушень здоров’я, інфекційних захворювань, що набули соціального характеру, проблеми соціально-психологічної адаптації, схильність до адиктивної та девіантної поведінки. На особливу увагу заслуговує проблема відновлення, збереження та розвитку здоров’я дітей та молоді, бо саме ця частина населення обумовлює здоров’я нації, постає як її головний трудовий резерв та інтелектуальний потенціал.

У зв’язку з цим особливо актуальними стає роль освіти у вирішеннях проблем забезпечення здоров’я підростаючого покоління. Сьогодні здоров’я є педагогічною категорією і зараз як ніколи необхідно спрямувати зусилля психолого-педагогічної науки на інтенсивний пошук ефективних моделей побудови здоров’ябережувального освітнього простору, створення сприятливого інклюзивного середовища для осіб з особливими освітніми потребами. Це дозволить оптимізувати фізичний і психічний розвиток учнів і студентів в умовах навчально-виховного процесу, максимально забезпечити гармонійний

розвиток їх особистості, реалізації соціальних і найвищих духовних потреб, сформувати свідоме ставлення до власного здоров’я та активну життєву позицію, щодо здорового способу життя оволодіння високим рівнем валеологічної культури.

До вітання приєдналися Ігнатьєв Володимир Васильович – заступник директора Департаменту науки і освіти Харківської обласної державної адміністрації, Гриньова Марина Вікторівна - декан природничого факультету Полтавського національного педагогічного університету імені В. Г. Короленка, доктор педагогічних наук, професор, член-кореспондент НАПН України, Даниленко Георгій Миколайович – директор ДУ «Інститут охорони здоров᾿я дітей та підлітків НАМН України», доктор медичних наук, професор, Пономарьова Галина Федорівна – ректор Комунального закладу «Харківська гуманітарно-педагогічна академія» Харківської обласної ради, доктор педагогічних наук, професор, Покроєва Любов Денисівна - ректор КВНЗ «Харківська академія неперервної освіти», кандидат педагогічних наук, доцент, заслужений працівник освіти України, Завалевський Юрій Іванович – доктор

педагогічних наук, професор, перший заступник директора Державної наукової установи «Інститут модернізації змісту освіти», Зайцев Володимир Олексійович– кандидат педагогічних наук, завідувач кафедри фізичної реабілітації, національний університет «Чернігівська політехніка».

Під час роботи КРОС-ФОРУМУ піднімалися важливі питання створення здоров’язбережувального і безпекоорієнтованого освітнього середовища в закладах вищої освіти, здоров’язбережувальної діяльності в закладах вищої освіти, аспектів формування фізичного, психічного, соціального і духовного здоров’я студентської молоді в контексті програми Президента України «Здорова Україна», також був представлений досвід здоров’язбережувальної роботи в закладах вищої освіти.

До обговорення цих питань долучилися представники різних регіонів України та Європи, серед яких академік Сербського Інституту експериментальної фонетики і патології мовлення «Джорже Костич» ГАК-КБЦ, Совіль Марія, яка підняла питання репродуктивного здоров’я молоді та перспективи впровадження програми «Репродуктивне здоров’я й валеологія» в освітній процес професійної підготовки майбутніх педагогів.

Цікавою була доповідь Юровського Едуарда, наукового співробітника Інституту стійкого розвитку при Нюрнбергському університеті (Німеччина), в якій висвітлено актуальні тенденції розвитку системи охорони здоров’я Німеччини та роль альтернативної медицини в ній.

Кандидат біологічних наук, професор, завідувач кафедри медико-біологічних та валеологічних основ охорони здоров’я, Національного університету імені М. П. Драгоманова – Страшко Станіслав Васильович наголосив на важливості якісної підготовки вчителя «Основ здоров’я».

Сотнік Жанна Григорівна, кандидат наук з фізичного виховання та спорту, доцент, завідувач кафедри фізичної культури і спорту Міжнародного економіко- гуманітарного університету імені академіка Степана Дем’янчука зазначила важливість питання формування психічного здоров’я молоді та вплив на нього рухової активності.

Доповідачі відмітили, що щаслива країна з високим рівнем життя можлива лише за умови покращення здоров’я студентської молоді і здоров’я є дуже великою цінністю, без якої неможливо рухатися вперед.

Робота КРОС-ФОРУМУ триває.

Campus LifeІм'я великого українського філософа, поета і народного просвітителя Г.С.Сковороди в офіційній назві нашого університету.