Конкурс на заміщення посад науково-педагогічних працівників

Харківський національний педагогічний університет імені Г.С. Сковороди, відповідно до Закону України «Про вищу освіту», оголошує конкурс на заміщення посад науково-педагогічних працівників.

Наказ 178-од від 17 вересня 2021 р. "Про оголошення конкурсу на заміщення посад науково-педагогічних працівників"

Завідувачів кафедр: державно-правових дисциплін, кримінального права та процесу; цивільно-правових дисциплін і трудового права імені професора О.І. Процевського; історії України; суспільно-економічних дисциплін і географії; циклічних видів спорту; освітології та інноваційної педагогіки; соціальної роботи і соціальної педагогіки; ботаніки; теорії, технологій і методик дошкільної освіти; психологічної і педагогічної антропології.

Професорів кафедр: державно-правових дисциплін, кримінального права та процесу; цивільно-правових дисциплін і трудового права імені професора О.І. Процевського; математики; освітології та інноваційної педагогіки; психології; політології, соціології і культурології; дизайну; теорії і методики мистецької освіти та вокально-хорової підготовки вчителя; музично-інструментальної підготовки вчителя; англійської філології; німецької філології; романської філології; східних мов; української мови; української літератури та журналістики імені професора Леоніда Ушкалова; зарубіжної літератури та слов’янських мов; анатомії і фізіології людини ім. д.мед.н. проф. Я. Р. Синельникова; зоології; здоровʼя людини, реабілітології та спеціальної психології; філософії; теорії і методики викладання природничо-математичних дисциплін у дошкільній, початковій і спеціальній освіті.

Доцентів кафедр:. державно-правових дисциплін, кримінального права та процесу; цивільно-правових дисциплін і трудового права імені професора О.І. Процевського; економічної теорії, фінансів і обліку; математики; фізики; інформатики; освітології та інноваційної педагогіки; психології; політології, соціології і культурології; соціальної роботи і соціальної педагогіки; теорії і методики викладання природничо-математичних дисциплін у дошкільній, початковій і спеціальній освіті; початкової і професійної освіти; теорії і методики викладання філологічних дисциплін у дошкільній , початковій і спеціальній освіті; образотворчого мистецтва; дизайну; музично-інструментальної підготовки вчителя; теорії і методики мистецької освіти та вокально-хорової підготовки вчителя; англійської мови; англійської філології; англійської фонетики і граматики; німецької філології; практики англійського усного і писемного мовлення; теорії, технологій і методик дошкільної освіти.; психологічної і педагогічної антропології; інформаційних технологій; наукових основ управління; українознавства і лінгводидактики; української літератури та журналістики імені професора Леоніда Ушкалова; української мови; зарубіжної літератури та слов'янських мов; теорії та практики англійської мови; ботаніки; зоології,здоров'я людини, реабілітології та спеціальної психології; хімії; спеціальної педагогіки; філософії; суспільно правових дисциплін і менеджменту освіти; історії України; всесвітньої історії; циклічних видів спорту; олімпійського і професійного спорту, спортивних ігор та туризму; теорії і методики фізичного виховання; гімнастики, музично-ритмічного виховання і фітнесу.

Старших викладачів кафедр: інформатики; політології, соціології і культурології; образотворчого мистецтва; хореографії; німецької філології; романської філології; теорії, технологій і методик дошкільної освіти.;анатомії і фізіології людини ім. д.мед.н. проф. Я. Р. Синельникова; спеціальної педагогіки; суспільно-економічних дисциплін і географії; суспільно-правових дисциплін і менеджменту освіти; циклічних видів спорту; одноборств, фехтування і силових видів спорту.

Викладачів кафедр: цивільно-правових дисциплін і трудового права імені професора О.І. Процевського; соціальної роботи і соціальної педагогіки; психології; образотворчого мистецтва; хореографії; англійської фонетики і граматики; практики англійського усного і писемного мовлення; романської філології; східних мов; української літератури та журналістики імені професора Леоніда Ушкалова.

Особи, які бажають взяти участь у конкурсі, подають:

 • заяву на ім’я ректора про допуск до участі у конкурсі,
 • особовий листок з обліку кадрів з фотокарткою,
 • автобіографію,
 • копію паспорта,
 • копію ідентифікаційного коду,
 • копію диплома про вищу освіту,
 • копію диплома про науковий ступінь,
 • копію атестата про присвоєння вченого звання,
 • документи які підтверджують підвищення кваліфікації протягом останніх п’яти років,
 • список друкованих праць,
 • звіт про навчально-методичну, виховну, науково-дослідницьку, організаційну та профорієнтаційну роботу за попередній період,
 • згоду на обробку персональних даних.

 

Прийом документів здійснюється протягом 30 календарних днів з дня опублікування оголошення за адресою: м. Харків, вул. Алчевських, 29, кімн. 115 (начальник відділу кадрів).

Тел. для довідок: (057)714-93-61; (057)700-35-29

Campus LifeІм'я великого українського філософа, поета і народного просвітителя Г.С.Сковороди в офіційній назві нашого університету.