Конкурси, проєкти, гранти

Відбір до участі в програмі Erasmus+/STA Партнерські країни

Харківський національний педагогічний університет імені Г.С. Сковороди

Aплікація KA 107 (видання 2018)

 1. У відборі мають право брати участь  науково-педагогічні працівники Харківського національного педагогічного університету імені Г.С. Сковороди.
 2. Місце реалізації мобільності науково-педагогічних працівників: Інститут педагогіки, факультет суспільних наук Гданського університету в рамках договору Erasmus+ і двостороннього договору.
 3. Термін поїздки: травень 2020 р.
 4. Час тривання поїздки: 5 робочих днів + 2 дні на дорогу (згідно з умовами договору між Національною агенцією програми Erasmus+ і Гданським університетом).
 5. Обсяги дофінансування поїздки: окреслено в умовах договору між Національною агенцією програми Erasmus+ і Гданським університетом.

Термін та умови відбору

 1. До складу кваліфікаційної комісії входять:

- доктор педагогічних наук, професор Бойчук Юрій Дмитрович, проректор з наукової роботи ХНПУ імені Г.С. Сковороди;

- кандидат філологічних наук, професор Разуменко Ірина Василівна, завідувач відділу аспірантури та докторантури ХНПУ імені Г.С. Сковороди;

- кандидат філологічних наук, професор Тищенко Тетяна Іванівна, учений секретар ХНПУ імені Г.С. Сковороди.

 1. Термін подання заявок науково-педагогічними працівниками, які зацікавлені відвідати   Інститут педагогіки, факультет суспільних наук Гданського університету: з 15 лютого до 27 лютого 2020 р.
 2. Місце подання документації (відповідно до окреслених нижче критеріїв): ауд. 118, координатор Карпенко Надія Олександрівна.
 3. Термін оголошення результатів роботи кваліфікаційної комісії: 03 березня 2020 р.

Список учасників програми Erasmus+/STA Партнерські країн  складається з переліку осіб, які за результатами кваліфікаційної комісії ввійшли до головного і резервного списків.

 1. За результатами роботи кваліфікаційної комісії складається протокол, який має відповідати вимогам, що діють у Харківському національному педагогічному університеті імені Г.С. Сковороди (відповідно до  положення про академічну мобільність)ю

Вимоги, яким мають відповідати кандидати

 1. Наукові доробки, які підтверджуються публікаціями (у т.ч. – польською та англійською мовами) i науковими дослідженнями (у т.ч. – у рамках міжнародних дослідницьких проєктів) у сфері педагогіки та історії шкільництва в межах напрямів, що пов’язані з дитинством, дошкільною, молодшою і середньою освітою, системами шкільництва і підготовки викладачів.
 2. Представлення загальної концепції навчальних занять для студентів Інституту педагогіки, факультету суспільних наук Гданського університету (8 год.), яка враховує специфіку навчального процесу приймаючої сторони.
 3. Наявність  наукового ступеня кандидата наук.
 4. Володіння англійською чи польською мовами на рівні, достатньому для проведення занять зі студентами.
 5. Задокументована участь у співпраці з вишами Республіки Польща й українсько-польських наукових проектах, реалізація спільних дій у рамках програми Erasmus+.  
 6. Участь у процесі популяризації в академічному середовищі міжнародної наукової співпраці між партнерськими університетами.

Campus LifeІм'я великого українського філософа, поета і народного просвітителя Г.С.Сковороди в офіційній назві нашого університету.